top of page

Mgr. Adéla Konečná

Poradenství & Terapie

Nabízím poradenství a terapii dospělým a rodinám.


Ve své praxi jsem prošla prací s dětmi a mládeží v dětském domově, kde jsem pracovala po studiích speciální pedagogiky.

Po mateřské dovolené jsem nastoupila do Domu na půl cesty, kde pracuji až dodnes. A kde se opět moje práce zaměřuje hlavně na dospívající

a mladé lidi s komplikovaným začátkem života.
Díky výcviku ASTRA DDP (dyadická vývojová terapie), který jsem dělala u PhDr. Petry Winnette PhD., jsem mohla začít pracovat také s dětmi

a celým rodinným systémem. Tyto zkušenosti

jsem mohla zúročit v praxi v Natamě, kde pracuji

s rodinami převážně z náhradní rodinné péče.
V individuální terapii s dospělými klienty pracuji převážně metodou PBSP - Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie.

Na mé práci mě baví hledat řešení i tam, kde se zdá, že žádná nejsou. Respektuji svobodu a vůli klienta a dbám na jeho bezpečí v celém procesu.

ADA.jpg

1.

Individuální terapie

V individuální terapii se věnuji dospělým klientům a to především za pomoci metody PBSP. Metoda Pesso Boyden psychomotorická terapie je zaměřená

na zmírnění negativních zkušeností na náš současný život. PBSP není regresivní terapií a díky této metodě klient nachází novou perspektivu a náhled na sebe.

2.

Rodinná terapie

Pracuji s celým rodinným systémem. Dávám přednost práci s rodiči před terapií se samotným dítětem. Věřím,

že rodič je ten, kdo dítě nejvíce zná

a rozumí mu. Ráda rodiče provádím procesem nalezení dobrého rodičovskému stylu ve výchově.

Věnuji se i rodinám s náročnou

historií – pěstounské rodiny, adoptivní rodiny.  

Untitled-1_edited.png

3.

Skupinová terapie

Na podzim 2023 otevíráme s kolegyní Mgr. Jitkou Dobešovou uzavřenou terapeutickou PBSP skupinu, která se bude setkávat jednou za 14 dnů.

Účastník nemusí mít žádnou předchozí zkušenost s metodou ani jinou zkušenost

s prací ve skupině. Bude se jednat o teoretický vhled do metody, následná cvičení a posléze struktury – forma PBSP práce ve skupině.  V případě zájmu a více informací mě kontaktujte.

Vzdělání

Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie -  výcvik (500 hodin)

pořádající organizace PBSP CZ, z.s.


ASTRA DDP – výcvik (125 hod.) – PhDr. Petra Winnette, PhD.  systematický výcvik zaměřený na rodinnou terapii dětí s adverzními zkušenostmi z dětství a narušeným vývojem

attachmentových vztahů.


Práce s traumatem u dětí – Maggie Kline


Práce s agresivním dítětem – PhDr. Hynek Jůn PhD.


Práce s dítětem s poruchou chování – PhDr. Hynek Jůn, PhD.

Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním, Mgr. RomanPavlovský


Úvod do krizové intervence – PhDr. Daniela Vodáčková

Výcvik v motivačních rozhovorech pro pracovníky v pomáhajících profesích – PhDr. Jan Soukup PhD.

 

Facilitace a případové konference – Ing. Magdalena Černá
 

Jsme stvořeni tak, abychom byli schopni být šťastni v nedokonalém světě
 

Albert Pesso

Ceník

1000 Kč

Individuální terapie 60 min.

1500 Kč

Individuální terapie 90 min.

1500 Kč

Rodinná terapie: 90 min.  (rodiče, nebo jeden z rodičů a dítě)

V případě, že se klient neomluví do 48 hodin od sjednané konzultace, je povinen konzultaci uhradit v plné výši.
Platba probíhá v hotovosti na místě nebo bezhotovostně převodem na účet.

Kontakt

Adresa

Adresa: Krouzova 3036

Praha 12, Modřany
v areálu mateřské školy

Kontakt

Tel : 608 259 448
Email : adelakonecna82@gmail.com
Číslo účtu : 35-3446920227/0100
IČO : 63109778

Otevírací hodiny

Po předchozí domluvě

bottom of page